Uvjeti

korištenja i

politika

privatnosti

Uvjeti korištenja i politika privatnosti

.Uvjeti korištenja

Dobro došli na web stranicu Holydate.hr. Ove odredbe upotrebe primjenjuju se između vas i društva Holydate app d.o.o., Ulica Hrvoja Macanovića 11, Zagreb, Republika Hrvatska. Izrazi: „mi”, „nas”, „društvo”, „Holydate”, „Holydate app“ i „Holydate app d.o.o. odnose se na društvo Holydate app d.o.o. i/ ili Holydate mobilnu aplikaciju i/ ili Holydate.hr web stranicu.

 1. Prihvaćanje Sporazuma o odredbama upotrebe

 Stvaranjem računa za Holydate, bilo uporabom mobilnog uređaja, mobilne aplikacije ili računal te prilikom posjeta na našu web stranicu (zajednički naziv: „usluga”) suglasni ste da podliježete (i) ovim odredbe upotrebe, (ii) našem odredbama o zaštiti sigurnosti, Pravilniku o kolačićima, i ostalim odredbama koje čine sastavni dio ovog sporazuma te (iii) svim odredbe koje vam se priopćavaju i na koje pristanete ako kupite dodatne značajke, proizvode ili usluge koje nudimo na usluzi (zajednički naziv: ovaj „sporazum”). Ako ne prihvaćate i niste suglasni da vas obvezuju sve odredbe ovog sporazuma, ne upotrebljavajte Holydate usluge.

Možemo povremeno napraviti izmjene ovog sporazuma i usluge. To možemo učiniti iz različitih razloga, uključujući i u svrhu odražavanija izmjena zakona ili zakonskih uvjeta, novih značajki ili promjena u poslovnoj praksi. Najnovija verzija ovog sporazuma objavljuje se na usluzi pod karticom Postavke i/ili na adresi www.holydate.hr i trebali biste redovito provjeravati je li riječ o najnovijoj verziji.

Najnovija verzija jest verzija koja se primjenjuje. Ako izmijene uključuju bite izmjene vaših prava ili obveza, o tim vas izmjenama (osim ako to ne možemo učiniti prema mjerodavnim zakonima) obavještavamo 30 dana prije njihova nastupa razumnim sredstvima koja mogu uključivati obavijest putem usluge ili e-postom. Ako nastavite upotrebljavati uslugu nakon sto izmjene stupe na snagu, tada pristajete na izmijenjeni sporazum.

 

 1. Prihvatljivost

Da biste stvorili račun za aplikaciju Holydate i upotrebljavali uslugu, morate imati najmanje 18 godina. Stvaranjem računa i upotrebom usluge izjavljujete i jamčite sljedeće:

 

 • da imate uvjete za sklapanje sakramenta braka kako ga naučava katolička Crkva (Kanonsko pravo, Katekizam katoličke Crkve, Izdavač: Hrvatska biskupska konferencija, ISBN 978-953-241-383-0)
 • da možete sklopiti obvezujući ugovor s društvom Holydate app d.o.o.,
 • da ćete se pridržavati ovog sporazuma i svih primjenjivih lokalnih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona, pravila i propisa i
 • da nikada niste bili osuđeni za kazneno djelo ili kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti (ili zločin slične težine), kazneno djelo protiv spolne slobode ili bilo koje kazneno djelo koje uključuje nasilje i od vas se ne zahtijeva da se registrirate kao počinitelj seksualnih delikata u bilo kojem državnom, saveznom ili lokalnom registru počinitelja seksualnih delikata.

 

Odgovorni ste za držanje u tajnosti svojih vjerodajnica za prijavu koje upotrebljavate za registraciju na aplikaciji Holydate i isključivo ste vi odgovorni za sve aktivnosti koje se događaju u okviru tih vjerodajnica. Ako smatrate da netko ima pristup vašem računu, odmah nam se obratite na info@holydate.hr

 

 1. Izmjena usluge i raskid

 

Društvo Holydate app uvijek nastoji unaprijediti uslugu i pružiti vam dodatnu funkcionalnost koja će vam biti zanimljiva i korisna. To znači da s vremena na vrijeme možemo dodavati nove značajke ili poboljšanja proizvoda i uklanjati neke značajke, a ako se tim radnjama bitno ne utječe na vaša prava ili obveze, možda vas nećemo obavijestiti prije nego sto ih poduzmemo. Možemo i u potpunosti obustaviti uslugu, a u tom slučaju unaprijed vas obavještavamo, osim ako smo u tome spriječeni opravdanim okolnostima poput sigurnosnih pitanja.

 

Možete ukinuti svoj račun u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga pridržavajući se puta u „Postavkama” na usluzi. Međutim, ako upotrebljavate račun treće strane za plaćanje poput Appleove aplikacije App Store ili iTunes Store, pod nazivom („App Store”) ili trgovine Google Play Store, trebate upravljati kupnjama unutar aplikacije kako biste izbjegli dodatno naplaćivanje. Holydate app može ukinuti vas račun u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti ako smatra da ste prekršili ovaj sporazum. Nakon takvog ukidanja nemate pravo na povrat sredstava za kupnje.

 

Nakon sto se ukine vaš račun, ovaj se sporazum raskida, no slijedeće se odredbe i dalje primjenjuju na vas i društvo Holydate app: odjeljak 3. (Izmjena usluge i raskid), odjeljak 4. (Sigurnost vaše interakcije s drugim članovim) i odjeljci od 11. (obavijest i postupak za tvrdnje o povredi autorskih prava) do 18. (Cijeli sporazum; ostalo).

 

 1. Sigurnost vaše interakcije s drugim članovima

 

lako društvo Holydate app nastoji poticati iskustvo članova zasnovano na poštovanju značajkama poput dvostrukog pristanka kojim se članovima omogućava komunikacija tek nakon što oba člana pokazu zanimanje jedno za drugo, društvo Holydate app nije odgovorno za ponašanje bilo kojeg člana na ili izvan usluge. Pristajete na oprez u svim interakcijama s drugim članovima, posebice ako odlučite komunicirati izvan usluge ili se osobno upoznati. Suglasni ste da drugim članovima nećete dati svoje financijske podatke (primjerice podatke o kreditnoj kartici ili bankovnom računu) ili im slati novac bankovnim prijenosom ili na neki drugi način.

Isključivo ste vi odgovorni za svoje interakcije s drugim članovima. Razumijete da društvo Holydate app ne provodi provjere članova u kaznenoj evidenciji niti na neki drugi način istražuje pozadinu svojih članova. Društvo Holydate app ne daje nikakve izjave ni jamstva u vezi s ponašanjem ili kompatibilnosti svojih članova.

 

 1. Prava koja vam daje društvo Holydate app

 

Društvo Holydate app vam za pristupanje i upotrebljavanje usluge daje osobnu, globalnu, besplatnu, neustupljivu, neisključivu, opozivu licenciju koja se ne može podlicencirati. Jedina je svrha te licencije da vam se omogući upotreba i služenje pogodnostima usluge onako kako je to predvidjelo društvo Holydate app i kako je dopušteno ovim sporazumom. Stoga ste suglasni da nećete:

 

 • upotrebljavati uslugu ili bilo koji sadržaj u usluzi u bilo koje komercijalne svrhe bez našeg pisanog pristanka
 • kopirati, mijenjati, prenositi, upotrebljavati ili reproducirati na bilo koji način materijal zaštićen autorskim pravima, slike, žigove, trgovačke nazive, uslužne žigove ili drugo intelektualno vlasništvo, sadržaj ili vlasničke informacije dostupne preko usluge niti na bilo koji način stvarati izvedena djela iz njih bez prethodnog pisanog pristanka društva Holydate app
 • izjaviti ili dati naslutiti da vaše izjave podupire društvo Holydate app
 • upotrebljavati robote, botove, programe za prikupljanje podataka s posjećenih mrežnih mjesta (engl. spider, crawler), alate za izvlačenje mrežnih podataka (engl. scraper), aplikacije za pretraživanje/ dohvaćanje stranica, posredničke poslužitelje (engl. proxy) ili druge rune ili automatske uređaje, metode ili postupke radi pristupa, dohvaćanja, indeksiranja, „rudarenja podataka” ili bilo kojeg drugog reproduciranja ili zaobilaženja navigacijske strukture ili prezentacije usluge ili njezinog sadržaja
 • upotrebljavati uslugu na bilo koji način kojim bi se moglo omesti, poremetiti ili negativno utjecati na uslugu ili poslužitelje ili mreže povezane s uslugom
 • prenijeti viruse ili druge zlonamjerne kodove ili na neki drug način ugroziti sigurnost usluge
 • krivotvoriti zaglavlja ili na neki drug način manipulirati identifikatorima kako bi se prekrilo podrijetlo bilo koje informacije koja se prenosi usluzi ili putem usluge
 • „uokviriti” ili „zrcaliti” bilo koji dio usluge bez prethodnog pisanog ovlaštenja društva Holydate app
 • upotrebljavati metaoznake ili kodove ili druge uređaje koji sadrže bilo kakvo upućivanje na Holydate ili uslugu (ili bilo koji žig, trgovački naziv, uslužni žig, logotip ili slogan društva Holydate app) kako biste bilo koju osobu usmjerili na bilo koje drugo mrežno mjesto u bilo koju svrhu
 • mijenjati, prilagođavati, podlicencirati, prevoditi, prodavati, provoditi obrnuti inženjering, dešifrirati, dekompilirati ili na neki drug način rastavljati bilo koji dio usluge ili navesti druge da to učine
 • upotrebljavati ili razvijati aplikacije treće strane koje su u interakciji s uslugom ili sadržajem ili informacijama drugih članova bez našeg pisanog pristanka
 • upotrebljavati, pristupati ili objaviti programsko sučelje aplikacije Holydate bez našeg pisanog pristanka
 • ispitivati, skenirati ili testirati ranjivost naše usluge ili bilo kojeg sustava ili mreže
 • poticati ili promicati bilo koju radnju koja krši ovaj sporazum.

 

Holydate app može istražiti i poduzeti sve dostupne pravne radnje kao odgovor na nezakonitu i/ili neovlaštenu upotrebu usluge, uključujući i ukidanje vašeg računa.

 

Bilo kojim softverom koji vam pružimo mogu se automatski preuzimati i instalirati nadogradnje, ažuriranja ili druge nove značajke. Ta automatska preuzimanja možda ćete moći prilagoditi u postavkama uređaja.

 

 1. Prava koja dajete društvu Holydate app

 

Stvaranjem računa društvu Holydate app ustupate globalno, prenosivo, besplatno pravo i licenciju koji se mogu podlicencirati za udomljavanje, pohranjivanje, upotrebljavanje, kopiranje, prikazivanje, reproduciranje, prilagođavanje, uređivanje, objavljivanje, mijenjanje i distribuiranje informacija za čiji ste nas pristup s trećih strana poput e maila ovlastili, i svih informacija koje objavite, prenesete, prikažete ili na drugi način učinite dostupnima (zajednički naziv: „objaviti”) na usluzi ili prenesete drugim članovima (zajednički naziv: “sadržaj”). Licencija društva Holydate app na vaš sadržaj neisključiva je, no isključiva je u odnosu na izvedene radove stvorene upotrebom usluge. Primjerice, društvo Holydate app imalo bi isključivu licenciju na snimke zaslona usluge koje uključuju vaš sadržaj. Osim toga, kako bi društvo Holydate app moglo spriječiti upotrebu vašeg sadržaja izvan usluge, ustupate privolu društvu

Holydate app da postupa u vaše ime glede neovlaštene upotrebe vašeg sadržaja koji su drugi članovi ili treće strane preuzeli s usluge. Ovo izričito uključuje ovlaštenje, ali ne i obvezu, za slanje obavijesti u vaše ime u skladu s Glavom 17. § 512(c) (3) Kodeksa Sjedinjenih Američkih Država (engl. U.S.C.) (tj. obavijesti o uklanjanju prema Američkom Zakonu o zaštiti autorskih prava u digitalnom tisućljeću – engl. DMCA) ako su treće strane preuzele vas sadržaj i upotrebljavaju ga izvan usluge. Naša licencija na vaš sadržaj podliježe vašim pravima prema mjerodavnom pravu (primjerice, zakonima o zaštiti osobnih podataka u mjeri u kojoj bilo koji sadržaj uključuje osobne podatke kako je definirano tim zakonima) i sluzi u ograničene svrhe rukovanja, razvijanja, pružanja i unaprjeđivanja usluge i istraživanja i razvoja novih usluga. Suglasni ste da bilo koji sadržaj koji postavite ili za koji nas ovlastite da ga postavimo na uslugu mogu pregledati drugi članovi i bilo koje druge osobe koje posjećuju ili sudjeluju u sluzi (poput pojedinaca koji mogu primiti podijeljeni sadržaj od drugih članova Holydate-a).

 

Suglasni ste da su svi podatci koje pošaljete prilikom stvaranja svojeg računa točni i istiniti, uključujući podatke poslane s vašeg računa na mreži gmail (ili yahoo itd.), i da imate pravo objavljivati sadržaj na usluzi i dati društvu Holydate app gore navedenu licenciju.

 

Razumijete i pristajete na to da možemo nadgledati ili analizirati bilo koji sadržaj koji objavite kao dio usluge. Možemo izbrisati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično, kojim se prema našoj vlastitoj prosudbi krši ovaj sporazum ili kojim se može naštetiti ugledu usluge.

 

Razumijete i pristajete odnosno dajete privolu za obradu svih vaših podataka koje ćete unijeti u Holydate aplikaciju ili na bilo koju drugi način podijeliti sa Holydate app d.o.o. Sukladno GDPR pravilniku u svakom trenutku možete zatražiti brisanje vaših podataka i/ili osobnih podataka uz prestanak korištenja Holydate mobilne aplikacije.

 

Razumijete i pristajete da sva komunikacija koja se odvija unutar Holydate aplikacije može biti analizirana u svrhu sigurnosti drugih korisnika. Tako primjerice ukoliko netko podnese prijavu protiv vas Holydate može analizirati sve podatke i poruke u svrhu utvrđivanja razloga prijave kako bi otklonio ili utvrdio sumnju u istinitost prijave, a isključivo i jedino sa ciljem sigurnosti drugih klijenata i sigurnosti upotrebe Holydate aplikacije.

 

Pristajete na to da ćete se u komunikaciji s predstavnicima naše službe za brigu o korisnicima odnositi s poštovanijem i ljubaznošću. Ako smatramo da je vaše ponašanje prema bilo kojem predstavniku naše službe za brigu o korisnicima ili drugim zaposlenicima u bilo kojem trenutku prijeteće ili uvredljivo, zadržavamo pravo na trenutno ukidanje vašeg računa.

 

S obzirom na to da vam Holydate app dopušta upotrebu ove usluge, suglasni ste da mi, naša povezana društva i treće strane kao naši partneri možemo postavljati oglase na uslugu. Slanjem prijedloga ili povratnih informacija društvu Holydate app o našoj usluzi pristajete da Holydate može upotrebljavati i dijeliti te povratne informacije u bilo koju svrhu bez bilo kake naknade vama.

 

Obavještavamo vas da Holydate app može pristupiti, pohraniti i otkriti podatke o vašem računu i sadržaj ako je to njegova zakonska obveza, u svrhu provedbe njegova sporazuma s vama ili u dobroj vjeri da taj pristup, pohrana ili otkrivanje služe zadovoljavanju legitimnog interesa, uključujući radi: (i) usklađenosti s pravnim postupkom; (ii) provedbe ovog sporazuma; (i) odgovaranja na tvrdnje da bilo koji sadržaj predstavlja povredu prava trećih strana; (iv) odgovaranja na vaše zahtjeve za korisničku službu; ili (v) zaštite prava, vlasništva ili osobne sigurnosti poduzeća ili bilo koje druge osobe.

 

 1. Pravila zajednice

 

Upotrebom usluge suglasni ste da nećete:

 

 • upotrebljavati uslugu u svrhe koje su nezakonite ili zabranjene ovim sporazumom
 • upotrebljavati uslugu u štetne ili zlonamjerne svrhe
 • upotrebljavati uslugu kako biste naštetili društvu Holydate app
 • slati neželjene poruke članovima, tražiti novac od njih ili ih prevariti
 • lažno se predstavljati kao druga osoba ili subjekt ili objavljivati slike druge osobe bez njegova ili njezina dopuštenja
 • nasilnički se ponašati prema bilo kojoj osobi ili je zlostavljati, uhoditi, zastrašivati, napadati, uznemiravati, maltretirati ili klevetati
 • objaviti sadržaj koji krši ili povređuje bilo čija prava, uključujući pravo na publicitet, privatnost, autorska prava, žigove ili drugo intelektualno vlasništvo ili ugovorno pravo
 • objaviti sadržaj koji predstavlja govor mržnje ili prijetnje, seksualno eksplicitan ili pornografski sadržaj.
 • objaviti sadržaj kojim se potiče na nasilje; ili sadržaj koji uključuje golotinju ili grafičko ili neopravdano nasilje.
 • objaviti sadržaj koji promiče rasizam, netrpeljivost, mržnju ili nanošenje fizičke štete bilo koje vrste bilo kojoj skupini ili pojedincu
 • tražiti lozinke u bilo koju svrhu ili tražiti od drugih članova osobne identifikacijske podatke u komercijalne ili nezakonite svrhe ili siriti osobne podatke druge osobe bez njegova ili njezina dopuštenja
 • upotrebljavati račun drugog člana, dijeliti račun s drugim članom ili imati vise od jednog računa
 • stvoriti drugi račun, ako smo već ukinuli vaš račun – osim uz naše dopuštenje.

 

Holydate app zadržava pravo istraživati i/ili ukinuti vaš račun bez povrata novca za sve kupnje ako ste prekršili ovaj sporazum, zloupotrijebili uslugu ili se ponašali na način koji Holydate app smatra neprimjerenim ili nezakonitim, uključujući radnje ili komunikaciju na ili izvan usluge.

 

 1. Nepoželjan sadržaj i ponašanja

 

Nije dopušteno objavljivati, pohranjivati, slati, prenositi ili širiti bilo kakve informacije ili sadržaje koje bi razumna osoba mogla smatrati nepoželjnim, klevetničkim, uvredljivim, sramotnim, nepristojnim, pornografskim, uznemirujućim, prijetećim, neugodnim, vulgarnim, punim mržnje, rasistički ili etnički ili na neki drug način uvredljivim sadržajem za bilo koju skupinu ili pojedinca ili koji je na drug način neprikladan, bez obzira na to je li ovaj sadržaj ili njegovo širenje protuzakonito.

 

Kada koristite Holydate, razumijete i prihvaćate da možete biti izloženi korisničkom sadržaju koji je netočan, uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan. U tom slučaju, potičemo vas da nas obavijestite o svakom takvom sadržaju, kako bismo mogli poduzeti odgovarajuće mjere za uklanjanje takvog sadržaja i mjere prema takvom korisniku. Ako objavljujete bilo kakav sadržaj koji se smatra neprihvatljivim, imajte na umu da Holydate može ukinuti vaš račun i izbrisati takav sadržaj.

 

 1. Sadržaj drugih članova

 

lako Holydate app zadržava pravo na pregled i uklanjanje sadržaja kojim se krši ovaj sporazum, za takav je sadržaj odgovoran isključivo član koji ga je objavio, a Holydate app ne može jamčiti da je sav sadržaj usklađen s ovim sporazumom. Ako uočite sadržaj na usluzi kojim se krši ovaj sporazum, prijavite ga unutar usluge ili putem slanja email poruke na info@holydate.hr

 

 1. Kupnje

 

Općenito. S vremena na vrijeme Holydate može ponuditi proizvode i usluge za kupnju („kupnje unutar aplikacije”) u trgovinama App Store, Google Play Store naplatom preko pružatelja mobilnih usluga, izravnom naplatom Holydate-a ili preko drugih platformi za plaćanje s ovlaštenjem Holydate app-a. Ako se odlučite na kupnju unutar aplikacije, od vas će se tražiti da potvrdite kupnju s primjenjivim pružateljem platnih usluga, a vaš način plaćanja (bilo da je to kartica ili račun za plaćanje treće strane kao što su Google Play ili App Store) (vaš „način plaćanja”) tereti se za kupnju unutar aplikacije po cijenama koje su vam prikazane za uslugu/e koju/e ste odabrali i uz naplatu poreza na promet ili sličnih poreza koji mogu biti nametnuti na vaša plaćanja, a vi ovlašćujete Holydate app ili račun treće strane, kako je primjenjivo, da vas terete.

 

Virtualne stavke. S vremena na vrijeme možete kupiti ili zaraditi ograničenu, osobnu, neprenosivu, i opozivu licenciju koja se ne može podlicencirati kako biste upotrebljavali “virtualne stavke”, koje mogu uključivati virtualne proizvode ili virtualne „novčiće” ili ostale jedinice koje se mogu zamjenjivati u sklopu usluge za virtualne proizvode (zajednički naziv: „virtualne stavke”). Bilo koji saldo prikazan na vašem računu u vezi s virtualnom stavkom ne predstavlja stvarni saldo niti je odraz bilo koje pohranjene vrijednosti, već predstavlja mjeru opsega vaše licencije. Za neupotrebljavanje virtualnih stavki ne plača se naknada, međutim, licencija koja vam je dana na virtualne stavke ukida se u skladu s uvjetima ovog sporazuma kada društvo Holydate app prestane pružati uslugu ili kada se vas račun na drugi način zatvori ili ukine. Društvo Holydate app po vlastitom nahođenju zadržava pravo naplate naknada za pravo pristupa ili služenja virtualnim stavkama i može distribuirati virtualne stavke uz naplatu ili bez nje. Društvo Holydate app može upravljati, uređivati, kontrolirati, mijenjati ili ukloniti virtualne stavke u bilo kojem trenutku. Društvo Holydate app ne snosi nikakvu odgovornost prema vama ili bilo kojoj trećoj strani u slučaju da se društvo Holydate app koristi bilo kojim takvim pravom. Virtualne se stavke mogu razmjenjivati samo preko usluge.

 

Sve kupnje i razmjene virtualnih stavki provedene preko usluge konačne su i nepovratne.

Pružanje virtualnih stavki za upotrebu u usluzi usluga je koja započinje odmah po prihvaćanju vaše kupnje tih virtualnih stavki. Prihvaćate da društvo Holydate app ne mora obaviti povrat sredstava u vezi s virtualnim stavkama iz bilo kojeg razloga i da nećete primiti novac ili drugu naknadu za neupotrijebljene virtualne stavke kada se račun zatvori bilo da je to zatvaranje bilo dobrovoljno ili ne.

 

 1. Obavijest i postupak za tvrdnje o povredi autorskih prava

 

Ako smatrate da su vaše djelo umnožena  i objavljeno na usluzi na način koji predstavlja povredu autorskih prava, pošaljite nam obavijest o povredi svojih autorskih prava na info@holydate.hr

 

Ako nam se obraćate u vezi s navodnim kršenjem autorskih prava, obavezno navedite sljedeće podatke:

 

 • elektronički ili fizički potpis osobe ovlaštene za postupanje u ime vlasnika autorskih prava
 • opis djela zaštićenog autorskim pravima za koja tvrdite da su prekršena
 • opis lokacije na usluzi na kojoj se nalazi materijal za koji tvrdite da predstavlja povredu autorskih prava (takav opis mora biti razumno dovoljan za pronalazak materijala koji navodno predstavlja povredu autorskih prava)
 • vaše podatke za kontakt, uključujući adresu, telefonski broj i adresu e-poste i identitet vlasnika autorskih prava;
 • vašu pisanu izjavu da u dobroj vjeri smatrate da spornu upotrebu nisu odobrili vlasnik autorskih prava ili njegov agent i nije odobrena zakonom i
 • vašu izjavu pod prisegom da su gornje informacije u vašoj obavijesti točne i da ste vlasnik autorskih prava ili ovlašteni postupati u ime vlasnika autorskih prava.

 

Holydate app će ukinuti račune osoba za koje se ispostavi da su opetovani prekršitelji.

 

 1. Izjave o odricanju od odgovornosti

 

Holydate app pruža uslugu “u postojećem stanju” i „u dostupnom stanju” i u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ne daje jamstva bilo koje vrste, bilo izričita, podrazumijevana, zakonska ili kakva druga, u odnosu na uslugu (uključujući sav sadržaj u njoj), uključujući, bez ograničenja, bilo koja podrazumijevana jamstva zadovoljavajuće kvalitete, utaživosti, prikladnosti za određenu svrhu ili nepostojanja povrede. Holydate app ne izjavljuje niti jamči da će (a) usluga biti neprekidna, sigurna i bez pogreške, (b) kvarovi ili pogreške na usluzi biti ispravljeni ili (c) sadržaj ili informacije koje pribavite na ili preko usluge biti točni. Holydate app ne preuzima odgovornost za sadržaj koji vi ili drugi član ili treća strana objavite, pošaljete ili primite preko usluge. Bilo kojem materijalu preuzetom ili na drugi način pribavljenom upotrebom usluge pristupate prema vlastitom nahođenju i na vlastiti rizik.

 

 1. Usluge trećih strana

 

Usluga može sadržavati oglase ili posebne ponude koje nude treće strane i poveznice na druga mrežna mjesta ili resurse. Društvo Holydate app nije odgovorno za dostupnost (ili nedostupnost) tih vanjskih mrežnih mjesta ili resursa. Ako odlučite stupiti u interakciju s trećim stranama dostupnima preko naše usluge, taj je odnos uređen uvjetima te strane. Društvo Holydate app nije odgovorno za uvjete ili radnje tih trećih strana.

 

 1. Ograničenje odgovornosti

 

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, ni u kojem slučaju društvo Holydate app, njegova povezana društva, zaposlenici, davatelji licencija i pružatelji usluga nisu odgovorni za naknadu neizravne, posljedične, uzgredne, slučajne, posebne ili kaznene ili povećane štete, uključujući, bez ograničenja, gubitak zarade, bilo da je nastao izravno ili neizravno, ili gubitak podataka, upotrebe, dobrog glasa ili druge nematerijalne gubitke, koji proizlaze iz: (i) vašeg pristupa ili upotrebe ili nemogućnosti pristupa ili upotrebe usluge, (il) ponašanja ili sadržaja drugih članova ili trećih strana na ili preko usluge ili nakon upotrebe usluge; ili (iii) neovlaštenog pristupa, upotrebe ili izmjene vašeg sadržaja čak i ako je društvo Holydate app u bilo kojem trenutku bilo obaviješteno o mogućnosti takve štete. Ni u kojem slučaju ukupne obveze društva Holydate app prema vama za sve zahtjeve u vezi s uslugom ne prelaze veći iznos od iznosa koji ste platili društvu Holydate app – ako jeste – i 100 eura za uslugu tijekom posjedovanja računa.

 

U nekim zakonodavstvima nije dopušteno isključivanje ili ograničavanje odredbenih odšteta pa se neka ili sva isključivanja i ograničavanja u ovom odjeljku možda ne odnose na vas.

 

 1. Mjerodavno pravo

 

Za članove koji imaju prebivalište u EU- ili Europskom gospodarskom prostoru primjenjuju se na bilo koje sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim sporazumom ili uslugama odredbe mjerodavnog prava Europske Unije, ili odredbe mjerodavnog prava njihove matične države ukoliko su sukladne mjerodavnim odredbama Europske Unije. Članovi koji imaju prebivalište u EU- ili Europskom gospodarskom prostoru postupke mogu pokrenuti u svojoj zemlji prebivališta te u skladu s mjerodavnim pravom.

 

 1. Vaše obeštećenje

 

Suglasni ste, u mjeri dopuštenoj mjerodavnim pravom, obeštetiti, braniti i ne smatrati društvo Holydate app, naša povezana društva i njihove i naše službenike, direktore, agente i zaposlenike odgovornima za bilo koje i sve pritužbe, zahtjeve, tužbe, odštetne zahtjeve, gubitke, troškove, obveze i izdatke, uključujući odvjetničke naknade, koji nastanu bog vašeg pristupa ili upotrebe usluge, vašeg sadržaja ili vaše povrede ovog sporazuma ili koji iz toga proizlaze ili su s time na bilo koji način povezani.

 

 1. Cijeli sporazum; ostalo

 

Ovaj sporazum, zajedno s odredbama o zaštiti privatnosti i o kolačićima, te svim odredbama koje vam se priopćavaju i na koje pristajete ako kupite dodatne značajke, proizvode ili usluge koje nudimo na usluzi, sadrži cijeli sporazum između vas i društva Holydate app u vezi s upotrebom usluge. Ako se bilo koja odredba ovog sporazuma bude smatrala nevažećom, ostatak ovog sporazuma ostaje na snazi i proizvodi pravne učinke.

 

Ako poduzeće ne ostvari ili ne provede bilo koje pravo ili odredbu ovog sporazuma, to ne predstavlja odricanje od tog prava ili odredbe. Suglasni ste da je vas račun na Holydate-u neprenosiv i da sva vaša prava na vaš račun i njegov sadržaj prestaju vašom smrću. Ne stvaraju se nijedna agencija, partnerstvo, zajednički pothvat, fiducijarni ili bilo koji drugi posebni odnos uslijed ovog sporazuma i ne možete davati nikakve izjave u ime društva Holydate app niti obvezati Holydate app na bilo koji način.

Politika privatnosti

Izjava o privatnosti (dalje u tekstu: „Izjava” ili „Izjava o privatnosti”)

 

 1. Voditelj obrade podataka

 

 1. Društvo Holydate app d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Hrvoja Macanovića 11 (dalje u tekstu: „Društvo” ili „Voditelj obrade”) od Vas prikuplja i obrađuje određene osobne podatke u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.

 

 1. Uz sve navedene načine prikupljanja podataka koju su navedeni u ovoj Izjavi, uvijek se prilikom korištenja riječi Stranica (a koja se odnosi na web stranicu/e) podrazumijeva i mobilna aplikacija Holydate ( Stranica i/ili mobilna aplikacija Holydate).

 

 1. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo.

 

 1. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

 

 1. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

 

 1. Ova Izjava se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

 1. Opće informacije

 

 1. Izjavom o privatnosti Društvo, u cilju osiguranja poštene i transparentne obrade, želi dati ispitanicima jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima
 2. Društvo se zauzima za zaštitu privatnosti i osobnih podataka.
 3. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, molimo kontaktirajte nas na adresu e-pošte info@holydate.hr
 4. Zadržavamo pravo izmjene ove Izjave o privatnosti u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga. O svakoj promjeni ove Izjave o privatnosti ispitanici će biti obaviješteni na web stranici www.holydate.hr ili putem pripadajuće povezane aplikacije (dalje u tekstu: „Stranica”).
 5. Možemo Vas putem e-maila povremeno podsjetiti na Izjavu o privatnosti, dok se na internetskoj stranici i pripadajućoj aplikaciji uvijek nalazi važeća verzija Izjave o privatnosti.

 

 • Načela obrade osobnih podataka

 

 1. Voditelj obrade obrađuje osobne podatke posjetitelja ili registriranog korisnika Stranice (dalje u tekstu: „Ispitanik”) temeljem sljedećih načela zaštite osobnih podataka:

 

 • zakonitost, poštenost i transparentnost – pri obradi osobnih podataka Društvo postupa u skladu sa zakonom te omogućava ispitaniku lako dostupnu i razumljivu informaciju i komunikaciju u vezi s obradom osobnih podataka;
 • ograničenost svrhe — Društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su isti prikupljeni;
 • smanjenje količine podataka — Društvo upotrebljava samo one podatke ispitanika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe;
 • točnost osobnih podataka — kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka te kako bi spriječile eventualne zlouporabe osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni. Iznimno nam je važno da ispitanik o svakoj promjeni svojih osobnih podataka obavijesti Voditelja obrade odmah ili u najkraćem roku na info@holydate.hr;
 • ograničenje pohrane podataka — Društvo osobne podatke ispitanika pohranjuje onoliko dugo koliko je nužno potrebno za izvršenje određene svrhe te ih nakon toga briše iz svih evidencija, odnosno u odnosu na iste primjenjuje anonimizaciju i/ ili pseudonimizaciju;
 • cjelovitost i povjerljivost — Društvo osobne podatke obrađuje na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima ispitanika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i druge osobe).

 

 1. Osnove za obradu podataka

 

 1. Osobni podaci mogu se obrađivati pod uvjetom da:

 

 • ste pristali na obradu (privola);
 • je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora;
 • je to potrebno u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza;
 • je to potrebno u svrhu legitimnih interesa Holydate app d.o.o. odmjerenih u odnosu na Vaša prava glede zaštite osobnih podataka;
 • je to potrebno u pravne svrhe.

 

 1. Mogu postojati upotrebe koje su dozvoljene temeljem drugih osnova. U tom slučaju ćemo prepoznati osnovu i javiti Vam što je prije moguće.

 

 1. Osobni podaci koji se obraduju i korištenje osobnih podataka

 

 1. Voditelj obrade prikuplja samo one osobne podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe obrade.
 2. Osobni podaci koje Voditelj obrade prikuplja i obrađuje u odnosu na Ispitanika uključuju:
 • osobne podatke za identifikaciju: ime i prezime, datum rođenja, OIB, bračno stanje, potomstvo i dr.
 • Društvo također prikuplja osobne podatke o prethodno sklopljenim brakovima unutar Katoličke Crkve, kako ga naučava Katolička Crkva prema: Kanonsko pravo, Katekizam katoličke Crkve, Izdavač: Hrvatska biskupska konferencija, ISBN 978-953-241-383-0
 • ukoliko Ispitanik obavlja poslovnu djelatnost putem stranice: podatke o pravnoj osobi putem koje obavlja poslovnu djelatnost (ime tvrtke, adresa, podatak je li u sustavu PDV-a ili ne, OIB, ako se radi o pravnoj osobi van Europske unije onda i porezni broj)
 • podaci za kontakt: email adresu Ispitanika i broj mobilnog telefona Ispitanika;
 • korisničke podatke: korisničko ime i lozinku;
 • podatke o aktivnostima na Stranici: podaci o datumu kreiranja profila na Stranici, o zadnjoj aktivnosti na Stranici i o trenutnoj aktivnosti na Stranici;
 • podatke o transakcijama izvršenim putem Stranice (ime, prezime, adresa, iznos i vrijeme transakcije);
 • povijest kupovine;
 • tehničke podatke (broj Vaših posjeta našoj stranici, ili Vaš primitak i korištenje materijala i komunikacija koje Vam šaljemo elektroničkim putem, IP adresa) prikupljeni putem kolačića (tzv.cookies) ili na drugi način;
 • i druge podatke koje Ispitanika možda pruži Voditelju obrade (npr. objavom svog sadržaja na Stranici).

 

 

 1. Kako prikupljamo Vaše osobne podatke

 

 1. Društvo prikuplja osobne podatke Ispitanika na različite načine, između ostalog, na sljedeće načine:
 • prilikom registracije Ispitanika na Stranici;
 • Vašim ispunjavanjem naših anketa ili prijavom na neki od naših nagradnih natječaja;
 • za vrijeme upravljanja Vašim članskim pravima;
 • kada nam Vi dostavite informacije u vidu objave sadržaja na našoj stranici, ili tijekom Vaše izravne komunikacije s Društvom, uključujući osobnu komunikaciju s osobljem Društva i online komunikaciju putem aplikacije Društva, stranice Društva, e-maila, i dr.;
 • od trećih strana (uključujući na primjer Facebook i druge društvene mreže).

 

 1. Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su traženi podaci određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako ne pružite obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

 

 1. Pomozite nam da ažuriramo Vaše podatke tako što ćete nas obavijestiti o svim promjenama Vaših kontaktnih podataka ili preferencija.

 

 1. Ako pružate podatke u ime druge osobe, morate se pobrinuti da je ta osoba upoznata s ovim pravilima o zaštiti privatnosti prije no što to učinite. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo vas da nam ne pružate nikakve podatke bez odobrenja roditelja ili skrbnika.

 

 

 • Svrha i razdoblje pohrane osobnih podataka

 

 1. Kada Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke, čini to kako bi:
 • ispunio svoje ugovorne obveze prema izrađivaču i/ili naručitelju;
 • omogućio odvijanje transakcije naručivanja, izrade i plaćanja unutar aplikacije;
 • radi ponude usluga Društva na tržištu, uključujući slanje publikacija i detalja događanja našim ispitanicima;
 • unaprijedio usluge Društva, mjerio Vaše zadovoljstva uslugama Društva i proveo nagradne natječaje;
 • upravljao odnosima s ispitanicima;
 • radi analize i administriranja stranice, uključujući nadzor upotrebe stranice;
 • učinio dostupnim podatke koje ste Vi zatražili;
 • ispunjavanja svojih pravnih obveza s osnove računovodstvenih i knjigovodstvenih propisa;
 • te ispunio bilo koju svoju drugu pravnu obvezu;

 

a sve na osnovi članka IV. Ove Izjave.

 

 1. Osobne podatke pohranjujemo i obradujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.
 2. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

 • Marketing i razvoj te unaprjeđenje usluga Društva

 

 1. Osobne podatke koji su dostavljeni Voditelju obrade od Ispitanika prilikom registracije korisnika Voditelj obrade može koristiti kako bi saznao:
 • čitate li e-mailove ili druge materijale Društva, uključujući newsletter, bilo preuzimanjem privitaka u e-mailovima ili otvaranjem poveznica (linkova);
 • otvarate li web poveznice, poveznice za odjavu ili poveznice na događanja uključene u e-mail poruke i marketinške materijale Društva;
 • posjećujete li i kako posjećujete stranicu nakon što otvorite poveznice koje Vam je Društvo dostavilo. Ovo radimo korištenjem softvera koji postavlja kolačiće na Vaš uređaj koji prate ovu aktivnost i bilježe istu. Molimo provjerite Obavijest o korištenju kolačića, za više informacija o načinu upravljanja i uklanjanja kolačića;
 • navedene podatke o ispitanicima koristimo i radi slanja marketinških poruka, newslettera, e-mail obavijesti o uslugama Društva, ukoliko ste za isto dali svoju privolu. Ukoliko ne želite više primati navedene marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete za mjerenje zadovoljstva uslugama Društva, možete se odjaviti u bilo koje doba slanjem e-maila na: info@holydate.hr
 • podatak o Vašoj IP adresi Voditelj obrade koristi za unapređenje svojih usluga.

 

 1. Kada Društvo organizira nagradne natječaje u svrhu svoje promocije može od Vas zatražiti neke osobne podatke definirane pravilima natječaja.
 2. Ukoliko ispunjavate ankete kojima Društvo mjeri zadovoljstvo korisnika usluga Društva, prikupljat će od Vas neke osobne podatke definirane predmetnom anketom.
 3. Osobe s kojima Voditelj obrade dijeli Vaše osobne podatke

 

 1. Društvo može dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama u skladu s ugovornim obvezama koje ima. Navedeno predstavlja legitimni interes Voditelja obrade. Treće osobe, između ostalog, uključuju:
 • stručne savjetnike i revizore,
 • dobavljače koje Društvo angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun Društva, uključujući pružatelje IT usluga, organizatore događanja, i
 • druge osobe koje Društvo angažira kako bi Vam pružilo usluge uključujući kurirske službe, odvjetnike, stručnjake i prevoditelje.

 

 1. Voditelj obrade može dijeliti osobne podatke i sa nadzornim tijelima, sudovima ili državnim agencijama kada je takvo dijeljenje podataka nužno, uključujući radi poštivanja svih zakonskih zahtjeva. Osim ukoliko nam je zabranjeno zakonom, poduzet ćemo sve razumne napore kako bi Vas Društvo prethodno obavijestilo o takvom odavanju Vaših osobnih podataka.
 2. Društvo ne dozvoljava da Vaši osobni podaci budu dostupni trećim osobama u svrhu ponude proizvoda i usluga trećih strana, osim ako ste dali svoju izričitu privolu u tu svrhu.

 

 1. Zaštita Vaših osobnih podataka

 

 1. U skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti osobnih podataka, Društvo koristi tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, korištenja, otkrivanja ili uništavanja. Ispitanik osobnim podacima na stranici može pristupiti pomoću lozinke, e-mail adrese i korisničkog imena. Lozinka Ispitanika je kriptirana. Preporuka je da Ispitanik nikome ne otkriva lozinku. Uz to, osobni identifikacijski podaci Ispitanika se čuvaju na serveru kojemu mogu pristupiti samo odabrane osobe i pružatelji usluga. Društvo kriptira određene osjetljive informacije kako bi osigurali da su osobni podaci Ispitanika sigurni. Dužni ste brinuti se o sigurnosti Vaše lozinke i istu povremeno mijenjati.
 2. Kako bi zaštitilo osobne podatke korisnika i privatnost istih Društvo provodi odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite. Spomenuto održavanje i testiranje sigurnosti provodi se na trajnoj osnovi. Društvo ograničava pristup podacima korisnika na način da pristup istima imaju isključivo ovlaštene osobe koje neposredno rade na pružanju odnosno održavanju usluge, te na poboljšanju kvalitete i naplati usluge. Osim toga, Društvo neprestano obučava svoje osoblje o važnosti povjerljivosti i održavanju privatnosti i sigurnosti osobnih podataka i angažiramo partnere s kojima ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.
 3. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran te Društvo ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili sa stranice te nije odgovorno za radnje bilo koje treće strane kojoj takvi podaci postanu dostupni.

 

 1. Prava ispitanika

 

 1. Podnošenje prigovora: Voditelj obrade nastoji osigurati najviše standarde pri obradi osobnih podataka i ozbiljno pristupa rješavanju svakog prigovora ispitanika. Ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka koju Voditelj obrade provodi protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na adresu Voditelja obrade ili putem e-mail adrese: info@holydate.hr. Svoj prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu – Agencija za zaštitu osobnih podataka, Zagreb, Martićeva 14, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 2. Pravo na pristup: Svaki ispitanik ima pravo zatražiti detalje o osobnim podacima koje Voditelj obrade obrađuje u odnosu na njega/nju i o načinu na koji ih obrađuje.
 3. Pravo na ispravak: Ako Voditelj obrade obrađuje Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od Voditelja obrade možete zatražiti da ih ispravi ili dopuni. Molimo Vas da nas obavijestite u slučaju bilo koji promjena Vaših osobnih podataka putem e-maila: info@holydate.hr , kako bismo ažurirali Vaše podatke.
 4. Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): Od Voditelja obrade možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako ih je obrađivao protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, npr. kod zakonom propisanih obveza arhiviranja.
 5. Pravo na ograničenje obrade: Od Voditelja obrade možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:
 • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji omogućava Voditelju obrade provjeru točnosti tih podataka;
 • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje obrade podacima;
 • ako podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva; ili
 • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka.

 

 1. Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od Voditelja obrade možete zatražiti da Vam podatke koje ste mu povjerili dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:
 • ako te podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste dali i koju možete opozvati ili radi izvršavanja ugovora i
 • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

 

 1. U određenim okolnostima, svaki ispitanik također ima pravo zatražiti prestanak svakog neovlaštenog prijenosa njegovih osobnih podataka trećim osobama te zahtijevati da Voditelj obrade ne prenosi osobne podatke koji se odnose na njega trećim osobama.
 2. Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt navedenima u ovoj Izjavi.
 3. Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatne sfere.
 4. Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, Voditelj obrade može odbiti obraditi Vaš zahtjev.
 5. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, postoji mogućnost da Društvo neće moći postići svrhe obrade navedene u ovoj Izjavi o privatnosti ili da nećete moći koristiti naše usluge. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.
 6. Kada prigovorite obradi Vaših osobnih podataka od strane Voditelja obrade ili kada povučete prethodno danu privolu, važno je da razumijete kako Društvo može i dalje nastaviti obrađivati Vaše osobne podatke u mjeri potrebnoj ili na drugi način dozvoljenoj zakonom.

 

 • Posljedice nedavanja osobnih podataka i upravljanje privolama

 

 1. Registracija korisnika nije moguća u slučaju ako Ispitanik ne želi dati svoje osobne podatke, kao što je e-mail, te odrediti korisničko ime i lozinku, izjasniti se o svojo punoljetnosti, te zajamčiti da nema nikakvih zapreka za sklapanje sakramenta braka kako ga naučava Katolička Crkva, prema Katekizmu katoličke Crkve pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji.
 2. U slučaju nedavanja privole ili naknadnog povlačenja privole za primanje naših marketinških obavijesti, nećete primati naše marketinške poruke, newslettere, e-mail obavijesti o uslugama Društva ili ankete koje Društvo šalje radi unaprjeđenja usluga.
 3. Privolu koju ste dali Voditelju obrade za pojedinu svrhu obrade možete opozvati u bilo kojem trenutku u kojem slučaju Vaše osobne podatke prikupljene na temelju privole više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.
 4. Promjenu privole možete izvršiti putem slanjem e-maila na e-mail adresu info@holydate.hr
 5. Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti slanjem e-maila na e-mail adresu: info@holydate.hr

 

 • Povjerljivost podataka trećih osoba

 

 1. Ova Izjava o privatnosti odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje Voditelj obrade prikuplja od ispitanika. Druge internetske stranice kojima se može pristupiti putem Stranice imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko Stranice posjetite jednu ili više drugih stranica, preporučamo da pregledate izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. Društvo nije odgovorno za načine i uvjete rada trećih strana.

 

 • Obavijest o korištenju kolačića (tzv. cookies)

 

 1. Obavještavamo Vas kako Društvo na svojim web stranicama koristi kolačiće (tzv. cookies).
 2. Kolačići su tekstove datoteke koje se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Koristimo kolačiće u svrhu osiguravanja rada svih funkcija internetskog portala koji su nužni za normalno funkcioniranje stranice te bez kojih nije moguće pristupiti stranici. Takvi kolačići ne mogu se isključiti ili izbrisati jer bez njih stranice ne bi ispravno funkcionirala. Međutim, navedeni kolačići ne pohranjuju nikakve osobne podatke, već isključivo tehničke podatke potrebne za ispravan rad stranice.
 3. Pored navedenih kolačića nužnih za rad stranice, Društvo koristi i kolačiće koji omogućavaju prepoznavanje korisnika pri ponovnom posjetu stranici u svrhu prilagođavanja određenih sadržaja posebno za Vas te za analizu stranice koristimo softver za analizu pomoću kojeg analiziramo korištenje stranica. Time Društvo stječe dragocjena saznanja o potrebama svojih korisnika, a s ciljem poboljšavanja kvalitete svoje ponude.
 4. Navedeni software za analizu, osim toga, prikuplja i pohranjuje i neke tehničke podatke, uključujući IP adresu korisnika.
 5. Nadalje, na stranici se mogu nalaziti i kolačići trećih strana (kao što su google analytics, facebook i sl.) kao i kolačići za oglašavanje te slične poveznice, a koji također mogu prikupljati određene osobne podatke o Vama. Te kolačiće ne postavlja i ne kontrolira Društvo. Za više informacija o tome kako se treća strana koristi kolačićima te na koji način možete istima upravljati, molimo Vas da posjetite odgovarajuće web stranice treće strane.
 6. Kolačići za analizu, kolačići trećih strana i kolačići za oglašavanje te slični kolačići mogu se pohraniti na Vaše računalo samo uz Vaš izričit pristanak. Takve kolačiće inače možete, putem odgovarajućih postavki na browseru, isključiti ili izbrisati.
 7. Upravljati kolačićima možete odabirom postavki u izborniku. Svoju privolu za korištenje kolačića možete uvijek povući na isti način, odabirom postavki u izborniku.
 8. Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na Vaš uređaj.
 9. Kako biste postavili Vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”).
 10. Napominjemo da se određene funkcionalnosti stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz Vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.
 11. Vaše osobne podatke prikupljene pomoću kolačića ne dijelimo s trećim osobama bez Vašeg izričitog pristanka.
 12. Prava ispitanika i ostale informacije u odnosu na osobne podatke koje o Vama prikupljaju kolačići možete pronaći u Izjavi o privatnosti.
 13. Ako imate bilo kakvih pitanja vezano za ovu obavijest, molimo vas kontaktirajte nas na info@holydate.hr